Lust och passion skapar så att säga riktigt bra tavlor.

Mänsklighetens konstnärliga utveckling har gått från 400.000 år gamla väggmålningar i grottor och ansiktslösa modersfigurer, till dagens moderna tavlor av fotokonst.

Vi har alltid försökt avbilda vår längtan i olika former av tavlor eller konstverk.

(Samtliga bilder i den här artikeln är hämtade från wikimedia)

Här kan du se och köpa tavlor som är miljösmarta och koldioxidkompenserade

De tidigaste formerna av konst.

Det anses bland ledande forskare att neandertalmänniskorna använde rödockra för att skapa abstrakta mönster så tidigt som för 400.000 år sedan även om det rent formellt inte rör sig om konst så som vi definierar ordet. Däremot har man hittat lämningar som den moderna människan (homo sapiens) i grottor där 40.000 år gamla målningar finns att beskåda. Fynden är överraskande naturalistiska och tyder på långt utvecklad gestaltningsförmåga och ett slags allmänmänskligt formförråd. Perioden sträckte sig fram till för ca 5000 år sedan.

Renessansen

Vi tar sats i renessansens tavlor (ca 1450 – ca 1550).

Idealet under perioden var den alltså den nakna människokroppen, även i kyrkans tavlor.

Människor har i alla tider prytt sina väggar med konst. Även om det alltså tog till 1450-talet och
Renässansens klassiska tavlor innan vi känner igen konsten.

Några exempel på klassiska tavlor

Venus födelse av Botticelli (1455-1510), Mona Lisa av Leonardo Da Vinci (1452-1519) men även
Den yttersta domen av Michelangelos (1475-1564) som är målad i taket av Sixtinska kapellets tak.

Den enorma takmålningen takmålningen är alltså egentligen inte en tavla. Däremot är fresken figurativ och föreställande konst.

Michelangelo

Michelangelo var enligt sig själv framför allt skulptör. Men han målade även många skisser och tavlor. Michelangelo hade dessutom en fantastisk känsla för anatomi. Många ansåg att Michelangelo var homosexuell, och i hans efterlämnade texter, dikter och även brev där han uttrycker han sin starka längtan efter män.

Idag saknar hans läggning moralisk betydelse även om det kanske varit till gagn för konstnären. De nakna manskropparna är avbildade med precision. Betraktaren kan lätt få känslan av att även konstnärens hand nog varit på upptäcktsfärd över hud och muskler.

Spännande erotiska undertoner.

Sedan har han också smugit in en del spännande erotik i sina tavlor och målningar. Under tunikan kan man se att Gud har fått knoppande bröst som putar ut. Dessutom ett väl tilltaget helskägg som täcker ansiktet. En enda av de avbildade figurerna bär ens någon form av kläder.

En av artikelns tavlor - Detalj från Sixtinska kapellet
Detalj från Sixtinska kapellet.

Många konstkännare och konstälskare är övertygade om att skapandet av tavlor och konst är intimt förknippad med människans lust och sexualitet. Vi målar lusten inom oss, vår längtan och passion.

Manierismen – överdrivna tavlor

Manierismen med tavlor i klara färger och med överdrivna former.

Det är tavlor i klara färger som huvudsakligen kännetecknar Manierismen (1520-1620). Men också utarbetade kompositioner, överdrivna former och även dramatisk rörelse. Den nya innegrejen blev att förvränga kroppens proportioner.

Gemensamt för manierismen är tavlor med långsträckta former, klara färger och svepande rörelser. Renässansen och manierismen var en motreaktion mot protestantismens känslokyla. Kända tavlor är exempelvis Madonnan med den långa halsen, av Parmigianino (1503-1540) eller Venus av Agnolo Bronzino (1503-1572). Vi är kanske vana att se flera sorters nakenhet i konsten. Fundera lite över den här tavlan. Idag skulle man inte kunna visa ett foto som liknade den här tavlan. Inte på vare sig facebook, instagram eller youtube

En av artikelns tavlor - Venus av Agnolo Bronzino
Venus av Agnolo Bronzino.
Fundera lite över bildens innehåll.
Idag skulle man inte kunna visa ett foto som liknade den här tavlan.
Inte på vare sig facebook, instagram eller youtube.

Barocken – svulstiga tavlor med rörelse

Barockens (ca 1550 – ca 1650) tavlor är svulstiga, dramatiska och vill fånga rörelse.

Barockens höjdpunkt var under 1600 talet. Än i våra dagar används ordet när vi vill beskriva något absurt. Kanske har vi akademin i Bologna att tacka för stilen. Akademin i Bologna blev grundad under 1580 talet.

Flera kända målare från Bologna

Kända barockmålare är George de La Tour och Carvaggio. George de La Tour (1593-1652) målade tavlor som Sankta Irene (1649) och Josef med Jesusbarnet (1645). Det här är alltså en mycket ovanlig tavla. Lille Jesus avbildas alltså utan sin mamma. Carvaggio (1571-1610) uppehöll sig istället gärna i det profana och backade därför inte för tavlor med motbjudande motiv till exempel Judit som hugger huvudet av Holofernes.

Klärobskyr lyfter fram motiven

Carvaggio och Rembreandt (1606-1669) är även föregångare inom klärobskyr – användningen av ljus och skugga i en tavla. Särskilt om färgerna är starkt kontrasterande. Tekniken kan användas för att framhäva ansikten. Du kan se klärobskyr i bilden här nedan. Det är en av Rembrandts senare tavlor, Den förlorade sonens återkomst. Där faller ljuset alltså in och fångar det centrala motivet, men det lyfter också fram ansikten hos de kringstående. Det här är något som man än idag kopierar och använder i tavlor och fotokonst.

En av artikelns tavlor - Exempel på klärobskyr - Rembrandt's den förlorade sonen
Exempel på klärobskyr – Rembrandt’s den förlorade sonen

Rokoko – gulliga tavlor

Rokokon (ca 1740 – ca 1790) gör entré i början av 1700‐talet. Ut med den gamla, tunga dramatiken och in med det gulliga och lättsamma.

Konsten gick över från barockens dramatiska tavlor till den dekorativa men ändå graciösa stil som vi idag kallar rokoko. 1700‐talet var upplysningens tid. Alltså den period då tron på människans förmåga var stark.

Inom rokokostilen ska konstverken vara söta och perfekta. En tavla ska ha motiv som gärna är blommiga och målade i ljusa, eleganta pastellfärger. Vita, guldfärgade, silverfärgade, ljusa rosa, gula, blåa och gröna nyanser syns på alla tavlor.

Dominerade konsten

Rokokon dominerade konsten under 1700‐talets första hälft. Kända rokokomålare är Alexander Roslin från Sverige (1718-1793) med tavlor som Damen i slöjan eller sitt självporträtt.

En annan rokoko-konstnär var fransmannen Francois Boucher (1703-1770). Även han var från Frankrike. Han fick den stora äran att bli hovmålare hos Ludvig XV och har målat tavlor som Leida och svanen, eller ”Madam de Pompaduor” (Ludvigs berömda älskarinna) som är en av hans allra mest kända.

Nyklassicism eller nyantik (ca 1770 – ca 1840) var den mest betydelsefulla stilen inom konsten under perioden.

Grekisk-romerska ideal inspirerade till att måla tidens tavlor

En svensk nyklassicist var Johan Tobias Sergel, 1740-1814 vars tavlor och skulpturer förlänade honom både adelstitel och riddarskap. Jacques-Louis David (1748 – 1825) var en fransk nyklasicistisk målare och hans tavlor är kända för sina dramatiska scener.

En av artikelns tavlor - Jacques-Louis David  - Cupid & Psyche
Jacques-Louis David – Cupid & Psyche

Romantiken – (ca 1790 – ca 1850) Dramat & känslorna ska synas.

Tanken var nog en reaktion mot den förnuftstro, materialism och mekaniska världsbild som rådde inom kulturen under upplysningen. Nu ska målarna spegla känslor i sina tavlor. Gärna också med naturen som känslolandskap. Med hjältar och hjältinnor. John Constable (1776-1837) skapade en ny trend. Han målade tavlor med oblandade färger. Även om de på avstånd såg ut att vara brutna med andra kulörer. Hans elev Ferdinand Victor Eugène Delacroix, (1798-1863) målade närmare 850 tavlor. En av hans mest kända tavlor är Friheten på barrikaderna. Delacroix inspirerade många senare konstnärer som Monet, Manet och Seurat.

En av artikelns tavlor - Eugène Delacroix - Friheten på barrikaderna
Eugène Delacroix – Friheten på barrikaderna

Realismen – porträttlika tavlor

Realismen ca 1855 – ca 1880. Nu ska alla tavlor vara porträttlika. Där romantiken gärna gick till överdrifter är det nu perfektion som råder.

Realismens fader heter Gustave Courbet (1819 – 1877). Hans skisser men också teckningar och tavlor var ledande inom realismen. En av hans mest kända tavlor är Världens ursprung, som alltså föreställer en frodig kvinnokropp, bröst, mage, sköte och lår. Sådana tavlor väcker både känslor och frågor.

En av artikelns tavlor - Gustave Courbet - Världens ursprung
Gustave Courbet – Världens ursprung

Impressionism – tavlor i konkurrens

Impressionism – ca 1870 – ca 1900. När tavlorna inte kunde konkurrera med fotografiet .

Impressionismen uppstod i Frankrike under mitten av 1800-talet av Monet och Manet men även Renoir, Bazille, Sisley, Degas och Pissarro. De var framför allt påverkade, av uppfinningen av fotografiet, som tog ifrån målarna deras betydelse av att dokumentera verkligheten i så realistiska tavlor som möjligt.

Postimpressionism

Postimpressionism – ca 1880 – ca 1910 Dags att återge verkligheten fast utan att ha så mycket ljus och skuggor.

Till postimpressionisterna brukar bland andra räknas Paul Cézanne, Vincent van Gogh och Paul Gauguin. De är dessutom andra generation impressionister. De ville alltså att deras konstverk skulle uttrycka mer än imperssionisternas.

En av artikelns tavlor - van Gogh - stjärnklar natt
van Gogh – stjärnklar natt

Pointilism

Pointilism – ca 1880 – ca 1890. Tavlor med prickar ger en känsla av ytor.

Georges Seurat (1859-1891) var framför allt den som uppfann konsten att måla tavlor av prickar med färg.

Symbolism

Symbolism / Jugend / Art Nouveau– ca 1880 – ca 1910. Nu ser man organiska slingrande former men också frön, stammar och frukter i tidens tavlor gärna tillsammans med långsmala kvinnogestalter.

Den engelska tidskriften The Studio betydde därmed mycket för jugendstilens spridning. Upplevelsen är alltså att man gått från tavlor till affischer där symbolismen och japansk konst hade stort inflytande. En av målarna som använde stilen i sina alster hette Alphonse Mucha (1860–1939)

En av artikelns tavlor - Alfons Mucha - Dans
Alfons Mucha – Dans

Fauvism

Fauvism – ca 1905 – ca 1910. En europeisk strömning inom måleriet under tidigt 1900-tal, där framför allt färgerna var den viktigaste beståndsdel i alla tavlor.

I boken Fauvismen och expressionismen beskriver författaren Bernard Denvir fauvismen, alltså den målarkonsten som med karakteristisk frigörelse av färg och form, som expressionismens första framträdande inom den moderna bildkonsten.

En av artikelns tavlor - Andre Derain Den svängande vägen
Andre Derain Den svängande vägen

Expressionism – (ca 1905 – ca 1920).

Expressionism är när konstnären uttrycker sitt inre på tavlorna. Framför allt om han avbildar föremål som ger uttryck för en inre föreställningsvärld.

Som föregångare betraktas Vincent van Gogh, men den som framför allt lanserade expressionismen som konstnärlig riktning i Frankrike var Henri Maitsse (1869-1954). Han betonade alltså det väsentliga i tingen. Matisse ville alltså befria konsten från dess beroende av impressionismen.Även om flera konstnärer ansåg sig stå i opposition till impressionismen tilläts inflytande från sena impressionister som Paul Cézanne och Paul Gauguin.


Eftersom det inte gått 100 år sedan Matisse dog kan jag alltså inte visa några av hans verk här. (Något som därmed gäller även de efterföljande stilarna)

Kubism

Kubism – ca 1907 – ca 1920. Används om tavlor där landskap men också föremål framställs som flersidiga, eller mångfacceterande.

Verkligt kubistiska konstverk är alltså de där föremål, landskap och människor framställs som flersidiga (eller mångfacetterade), hårda kroppar. Men stilen kom senare också att omfatta även tvådimensionellt abstrakta former där mönstret fick större betydelse.

Dadaism, Ready Mades – ca 1914 – ca 1920. Bildskapandet hölls inte samman av gemensamma estetiska ideal utan däremot av ett ställningstagande mot samhället. Konsten hade därför en andemening av att förnekade de ideal som samhället hyllade, alltså främst dess tro på logiken men också sunt förnuft.

Futurism

Futurism – ca 1909 – ca 1920. Futuristismen framställer gestalter men även föremål i rörelse.

Marinetti publicerade det första futuristiska manifestet i Le Figaro i februari 1909, i vilket han alltså proklamerade krig mot traditionalismen. Året därpå utgavs även tre manifest, däribland målarnas ”Tekniska manifest”. Futurismen hyllade maskinen, däremot förkastades äldre tidernas konst.

Surrealism lämnar tavlorna åt slumpen

Surrealism – ca 1920 – ca 1930. Att låta slumpen inverka på skapandet av tavlor har varit ett återkommande moment.

Surrealistiska konstverk kräver att konstnären tar sig förbi logiken, som alltså är konstens fiende. Istället låter man därmed det undermedvetna att skapa bilder där vrickade kombinationer av ting löper samman.

Informell konst, L’art Informel, Tachism

Informell konst, L’art Informel, Tachism – 1940-talet. Konststilen där spontaniteten används för att producera tavlor.

Tachismen kännetecknas av att verken alltså framställs genom spontan penselföring. Duttar och även färgklickar direkt från tuben. Ibland klotter som kan sägas påminna om kalligrafi. Den amerikanska motsvarigheten heter action painting. Tavlorna som målas ska alltså betona spontaniteten men också konstnärens personliga uttryck.

Minimalism

Minimalism 1960. Gärna en enda färg.

En konstriktning som avser producera konstverk som är befriade från konstnärens subjektiva uttryck och använder sig alltså av så begränsade uttrycksmedel som möjligt.

Popkonst

Popkonst 1970. Popkonsten utmanade konstuppfattningen genom att använda sig av bilder där visualitet från populärkulturen och även det massproducerade fördes in i finkulturen.

En vanlig arbetsmetod inom popkonsten är att kontextförflytta men också att isolera objekt och symboler. Men också att kombinera dem med andra objekt. Popkonsten i alla dess former fick sitt största uppsving i USA på 1960-talet, där den kom som en reaktion på den abstrakta expressionismen och därmed också som ett gensvar på vissa dadaistiska infall.

Postmodernism

Postmodernism 1980 syftar på en utveckling inom konsten. Verken kan beskrivas som antingen sprungna ur men även som varande en reaktion på modernism och modernitet.

Postmodernismen vänder sig ifrån tanken att det finns fasta värden. Konstnären ska sammanfattningsvis, ställa sig kritisk inför tanken på objektivitet. Målarens tavlor ska därmed präglas av en filosofisk skepticism.

Samtidskonst

Samtidskonst 1990. Tavlor målade från sent 1960-tal till och med 2010-talets konst.

Många konstnärer fortsätter också i dag att skapa konst utifrån ett modernistiskt ramverk. Även om nutida konstverk inte alltid uppvisar typiskt postmodernistiska idéer.

Fotokonst

Ända sedan de första kamerorna har fotot fått en allt högre status inom konsten. De flesta har idag fotokonst på sina väggar i någon form, däremot är det långt från alla som har en oljemålning på väggen. Har fotokonsten alltså blivit en mer folkets konst även om det än idag finns ohyggligt dyra fototavlor. Till exempel världens just nu dyraste foto. Kevin Abosch’s foto med titeln Potato #345 (ett foto av en enda potatis mot svart botten) som gick loss på en miljon dollar. Läs mer om dyr fotokonst

En av artikelns tavlor - foto av svindyr potatis

Potato #345 – foto: Kevin Abosch